top of page

Официална регистрация

Аз съм откъс от текст. Щракнете тук, за да добавите малко текст и да ме редактирате. Щракнете върху Редактиране на текст или щракнете двукратно, за да започнете.

01.

Изтеглете и попълнете този PDF формуляр .

02.

Изпратете попълнения формуляр на: info@website.com

03.

Дазаплатитакса за обработка в размер на € 35 тук.

След оценка на цялата информация, училищното ръководство ще вземе решение за евентуално отлагане на вашето дете в рамките на 7 работни дни .

Logo quad.2.png
bottom of page