top of page

Rejestracja formalna

Jestem fragmentem tekstu. Kliknij tutaj, aby dodać tekst i edytować mnie. Kliknij Edytuj tekst lub kliknij dwukrotnie, aby rozpocząć.

01.

Pobierz i wypełnij ten formularz PDF .

02.

Wyślij wypełniony formularz na adres: info@website.com

03.

Uiszczeniaopłaty 35 € przetwarzanie tutaj.

Po przeanalizowaniu wszystkich informacji, dyrekcja szkoły podejmie decyzję o ewentualnym przełożeniu dziecka w ciągu 7 dni roboczych .

Logo quad.2.png
bottom of page